Seminar IAT 2018 Bersama Syarikat Esm Machinery(JB)Sdn.Bhd & Pegawai Jabatan Pertanian Negeri Johor